Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Да подобрим обслужването Ви в ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Целта на тази анкетна карта е да ни помогне да подобрим обслужването Ви в ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ.
ЦАО в Община Две могили
Моля посочете повода за днешното Ви посещение
 
услуга
информация
ГРАО
Технически услуги
Данъчна администрация
Търговия и общинска собственост
Земеделие, екология и транспорт
Друга
Колко време чакахте, за да Ви обслужат /моля, дайте приблизителен отговор в минути/
Удовлетворява ли Ви обслужването в общината? (Отношение/разяснение)
Удовлетворява ли Ви обслужването в общината? (Скорост на изпълнение на услугата)
Удовлетворява ли Ви обслужването в общината? (Качество на изпълнение на услугата)
Моля оценете качеството на обслужване от служителя в общината
Моля сравнете обслужването днес с предишното Ви посещение
Моля оценете качеството на обслужване в общината по следните критерии
Смятате ли, че платената от Вас такса е адекватна на услугата, която получихте?
Вие посещавате Административния център за услуги в качеството си на
Каква допълнителна информация или услуга трябва да предоставя Центъра за административно обслужване, за да удовлетвори Вашите очаквания и да реши проблемите Ви?
Вярвате ли, че тази анкета ще допринесе за подобряване дейността на Центъра за административно обслужване