Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Юлиана Тодорова

Родена на 20.02.1967 г.

Образование: магистър – история и география
Месторабота: „ПГСС К.А.Тимирязев”
 

За контакти:
град Две могили – 7150 бул. „България” №84,

сл. телефон: 08141 39 67

Тел. 0899821083

e-mail: obs@dvemogili.egov.bg

Работно време: от понеделник до петък от 14.00 до 18.00 ч.
Приемни дни: четвъртък от 14.00 до 18.00 ч. на тел. 08141 39 67