Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A4

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Регистър на издадените от Главния архитект на община Две могили разрешения за строеж

Регистър разрешения за строеж
Дата на публикуване: 16.04.2021