Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50T9C45
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50T9CC4

Архив на бюджет и финансови отчети за 2017 година

Дата на публикуване: 24.09.2021
Последна актуализация: 28.09.2021

Бюджет 2017 година

Презентация за приемане на Бюджет 2017 г.

Доклад, относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2017 г.

Приложение № 1 - № 12

Протокол от обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на община Две могили.\

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ - ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2017 ГОДИНА

Решение № 444 - 2017 г. - 1-ва част

Решение № 444 - 2017 г. - 2-ра част

Решение № 444 - 2017 г. - 3-та част

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2017 г., утвърдени със Заповед № 225/15.02.2017 г. на Кмета на Община Две могили

Годишен отчет за 2017 година

Докладна записка, относно: приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2017 г.

Доклад, относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг на община Две могили за периода – 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 17

Справка за просрочените вземания и задължения

Презентация, относно: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2017 г.

Протокол от общественото обсъждане

Сборен отчет 2017

Сборен баланс 2017

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Обяснителна записка

 

Месечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

 

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2017 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2017 г.

Тримесечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Отчет за първото тримесечие

Отчет за второто тримесечие

Отчет за третото тримесечие - 1-ва част

Отчет за третото тримесечие - 2-ра част

Отчет за четвъртото тримесечие