Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Мариета Иванова Петрова

Контакти:

secretar@dvemogili.bg

Професионална реализация:

От 15.04.2002 г. Община Две могили - ст. специалист "Човешки ресурси", гл. юрисконсулт, секретар

Образование:

  • бакалавър педагог и психолог - 1993 - 1997 г. ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

  • Магистър по право, професионална квалификация - правоспособен юрист - 1997 - 2002 г.;

Правомощия