Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината за 2022 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.04.2022