Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината за 2023 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.08.2023
Приложение № 14
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 13
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 12
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 11
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 10
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 9
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 8
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 7
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 6
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 5
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 4
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 3
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 2
Дата на публикуване: 23.08.2023

Приложение № 1
Дата на публикуване: 23.08.2023

Доклад за приемане на бюджет 2023 г.
Дата на публикуване: 23.08.2023

Бюджет 2023 (Презентация)
Дата на публикуване: 23.08.2023