Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на Община Две могили за 2023 г.

Дата на публикуване: 07.04.2022
Последна актуализация: 31.08.2023
Решение Бюджет 2023 г.
Дата на публикуване: 30.09.2023

Бюджет 2023 г.
Дата на публикуване: 04.09.2023