Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на Община Две могили

Дата на публикуване: 07.04.2022
Последна актуализация: 28.04.2022
Протокол от обществено обсъждане
Дата на публикуване: 08.04.2022

Приложение № 15
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 14
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 13
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 12
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 11
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 10
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 9
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 8
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 7
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 6
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 5
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 4
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 3
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 2
Дата на публикуване: 01.04.2022

Приложение № 1
Дата на публикуване: 01.04.2022

Презентация - Проект на бюджет 2022 г.
Дата на публикуване: 01.04.2022