Z6_PPGAHG800HQ450662MP4GM6MC7
Z7_PPGAHG800HQ450662MP4GM6M27

Архив на общинските съветници

Дата на публикуване: 09.01.2024
Последна актуализация: 09.01.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 2019-2023

Мехмед Селманов Чолаков - Председател на Общински съвет - ПП ДПС

Христина Димитрова Ефтимова - ПП ГЕРБ

Юлиана Кънчева Тодорова - ПП ГЕРБ

Галя Миткова Додева - ПП ГЕРБ

Ахмед Недрет Ахмед - ПП ГЕРБ

Ивайло Димитров Иванов - ПП ГЕРБ

Бисер Йорданов Йончев - ПП СДС

Драгомир Дамянов Драганов - ПП СДС

Румен Манолов Марков - ПП СДС

Мехмед Руждиев Мехмедов - ПП ДПС

Юсеин Ахмедов Юсеинов - ПП ДПС

Ивайло Пенев Иванов - ПП БСП

Соня Петрова Неделчева - Нечева - ПП БСП