Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.07.2023

Таксите за предоставяне на административни услуги могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

В брой:

  • В Центъра за административно обслужване на Община Две могили на адрес: бул. „България” № 84, партер, гише „Местни данъци и такси” - каса.
  • на касите на „Български пощи“ АД и EasyPay

По банков път:

Банка: ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN:BG30UBBS80028449207610
BIC: UBBSBGSF

Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте административната услуга за която плащате, трите имена на заявителя за физически лица; име и БУЛСТАТ за юридически лица;

Вид местен данък или услуга Код за вид плащане
Данък върху недвижими имоти 44 21 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такса битови отпадъци 44 24 00
Данък за придобиване на имущество 44 25 00
Административни услуги 44 80 07
Технически услуги 44 80 01
Други общински такси 44 80 90

Чрез ПОС-терминално устройство:

С дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, както и с предплатени карти и алтернативни носители на информация, можете да заплащате:

  • чрез ПОС терминал в касата на Община Две могили в Центъра за административно обслужване на адрес: гр. Две могили, бул. „България“ № 84, партер.

При предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) - чрез Интернет:

По интернет, чрез виртуален ПОС терминал без такса. Община Две могили е присъединена към Единна входна точка за електронни разплащания в държавната и местната администрация - Средата за електронни плащания (СЕП): https://pay.egov.bg/