Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHNIJR7
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNIJN6

Архив на бюджет и финансови отчети за 2019 година

Дата на публикуване: 23.07.2021
Последна актуализация: 29.07.2021

Бюджет за 2019 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Справки за приходите - държавни и общински дейности по бюджета на Община Две могили за 2019 година.

Решение № 928

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2019 г., утвърдени със Заповед № 201/22.02.2019 г. на Кмета на Община Две могили.

Годишен отчет по изпълнението на бюджета за средства към ЕС

Доклад по изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг на община Две могили за периода – 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Докладна записка, относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2019 г.

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Презентация, относно: Отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дъл за 2019 г.

Баланс 2019 г.

Обяснителна записка, относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг на община Две могили за периода - 01.01.2019 до 31.12.2019

Одитен доклад Сметна палата 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на БО,СЕС,ЧС 2019 г.

Отчет за приходите и разходите 2019 г.

Месечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2019 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2019 г.

Тримесечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Отчет за първото тримесечие на 2019 г. - част 1

Отчет за първото тримесечие на 2019 г. - част 2

Отчет за второто тримесечие на 2019 г. - част 1

Отчет за второто тримесечие на 2019 г. - част 2

Отчет за третото тримесечие на 2019 г. - част 1

Отчет за третото тримесечие на 2019 г. - част 2

Отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.