Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Лични лекари

д-р Катя Атанасова - ОПЛ

адрес:  гр. Две могили, ул. ”Христо Ботев” 19, тел: 08141/22-47

обслужва: гр. Две могили, фелдшерски участък в с. Батишница

работно време: 7,30-12,00 часа, 14,00-16,00 ДП, 16,00-18,00 часа

д-р Таня Попова – ОПЛ

адрес: гр. Две могили, ул. ”Христо Ботев” 19, тел: 0888230558

обслужва: гр. Две могили, с. Каран Върбовка, с. Широково, с. Пепелина

работно време: 7,30-12,00 часа, 14,00-16,00 ДП, 16,00-18,00 часа

д-р Евгени Тодоров – ОПЛ

адрес: с. Баниска, тел: 0885257411

обслужва: с. Баниска, с. Помен, с. Могилино

работно време: с. Баниска - Понеделник, сряда, петък; с. Могилино и с. Помен - Вторник, четвъртък

д-р Виделина Моллова – ОПЛ

адрес: с. Бъзовец, ул. ”Г. Димитров” 101, тел: 0889971601

обслужва: с. Бъзовец, фелдшерски участък в с. Чилнов

работно време: 7,00-8,00 ДП, 8,00-12,00 часа, 15,30-18,00 часа.

Аптеки

Аптека „ВИЛИ”– гр. Две могили, бул. ”България” № 71

 Работно време: от 8,00 до 12,30 часа и от 14,30 до 18,00 часа

Събота от 8,00 до 13,00 часа

Тел: 08141 / 30 - 00