Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2021
Заповед № 1013 от 18.12.2020 г.
Дата на публикуване: 03.06.2021