Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI5U7
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI5H0

Архив на бюджет и финансови отчети за 2020 година

Дата на публикуване: 30.11.2021
Последна актуализация: 08.12.2021

Бюджет за 2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Доклад за приемане бюджета на Община Две могили за 2020 г.

Презентация за приемане на бюджета на Община Две могили за 2020 г.

Справка за приходите - държавни и общински дейности по бюджета на Община Две могили за 2020 г.

Решение - 1-ва част

Решение - 2-ра част

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2020 г., утвърдени със Заповед № 178/24.02.2020 г. на Кмета на Община Две могили

 

Годишен отчет по изпълнението на бюджета за средства към ЕС

Годишен отчет - доклад

Годишен отчет - презентация

Годишен отчет - приложение 2

Годишен отчет - приложение 3

Годишен отчет - приложение 4

Годишен отчет - приложение 5

Годишен отчет - приложение 7

Годишен отчет - приложение 8

Годишен отчет - приложение 10

Годишен отчет - приложение 11

Годишен отчет - приложение 12

Годишен отчет - приложение 15

Баланс 2020 г.

Обяснителна записка, относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг на община Две могили за периода - 01.01.2020 до 31.12.2020

Одитен доклад Сметна палата 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение 2020 г.

Отчет за приходите и разходите 2020 г.

Месечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 29.02.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2020 г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 г.

 

Тримесечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Отчет за първото тримесечие - 1-ва част

Отчет за първото тримесечие - 2-ра част

Отчет за второто тримесечие

Отчет за третото тримесечие

Отчет за четвъртото тримесечие