Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.11.2022

Тел.: 08141 39 99 – Централа

е-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

спец. АОДА: 08141 39 74

Каса МДТ: 08141 39 79 или 08141 39 76

УТС: 08141 39 80

ГРАО: 08141 39 88