Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Всеки гражданин, ако желае, може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината.


Записването на час става предварително на място в Центъра за административно обслужване към общината; на телефон 08141 92 08 или онлайн през формата за приемен ден.