Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.06.2021

Към края на 2019 г. населението наброява 9 498 души, в това число 4 473 души за град Две могили. Съотношението между градско и селско население в общината към 31 декември  2019 г.  е  46,97 % : 53,03 %; докато за страната това съотношение е  73,73% : 26,27%.


Населението на община Две могили през 2019 г. представлява 3,55 % от населението на Област Русе (235 339 души) и 0,99% от населението на Северен централен район за планиране(784 168 души). Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана - един град, 1 голямо село – над 1000 жители, 3 средно големи села – от 500 до 1000 жители, 5 малки села  - от 160 до 500 жители и 2 много малки села – Широково  –  26, и Пепелина – само 7 жители с постоянен адрес.

Таблица с населението на община Две могили по постоянен и настоящ адрес за периода 2011 – 2019 г.

Населени места

Години

2011

2012

2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

гр. Две могили  - постоянен адрес

4 706

4 668

4 664

4 649

4 636

4 611

4 569

4 506

4 473

Гр. Две могили  – настоящ адрес

4 377

4 315

4 270

4 232

4 186

4 194

4 131

4 029

3 943

с. Баниска – постоянен адрес

1 318

1 299

1 289

1 276

1 264

1 264

1 268

1 264

1 264

с. Баниска – настоящ адрес

1 184

1 159

1 144

1 130

1 107

1 105

1 086

1 035

1 014

с. Батишница -  постоянен адрес

731

712

693

677

663

655

652

639

624

с. Батишница -  настоящ  адрес

649

625

602

657

600

602

593

572

548

с. Бъзовец – постоянен адрес

959

950

942

923

914

903

891

887

890

с. Бъзовец – настоящ адрес

890

876

865

854

870

847

831

819

807

с. Каран Върбовка – постоянен адрес

405

391

380

372

361

342

332

320

316

с. Каран Върбовка – настоящ адрес

424

413

398

392

393

373

361

342

330

с. Кацелово – постоянен адрес

791

782

763

746

727

713

690

663

648

с. Кацелово – настоящ адрес

787

775

755

742

725

718

684

646

634

с. Могилино – постоянен адрес

269

256

247

224

222

213

192

184

169

с. Могилино – настоящ адрес

254

247

231

221

217

207

187

177

163

с. Острица – постоянен адрес

280

264

258

251

244

237

216

208

200

с. Острица – настоящ адрес

304

287

281

266

272

261

245

228

218

с. Пепелина – постоянен адрес

13

12

9

9

10

12

10

7

7

с. Пепелина – настоящ адрес

11

32

31

31

33

33

27

23

21

с. Помен – постоянен адрес

537

524

505

481

474

462

457

450

446

с. Помен – настоящ адрес

423

407

385

370

359

353

345

335

329

с. Чилнов – постоянен адрес

507

495

482

469

460

 

462

457

441

436

с. Чилнов – настоящ адрес

479

463

452

441

449

444

433

418

448

с. Широково – постоянен адрес

43

39

35

31

28

27

27

27

26

с. Широково – настоящ адрес

81

84

84

82

80

78

76

72

68

Общо за общината – постоянен адрес

10 559

10 392

10 267

10 108

10 003

9 901

9 761

9 596

9 498

Общо за общината – настоящ адрес

 9 885

 9 683

9 498

9 358

9 291

9 217

8 999

8 696

8 523