Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHN2594
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHN2554

Протоколи за 2021 г. от Заседанията на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика

Дата на публикуване: 13.07.2021
Последна актуализация: 13.07.2021