Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

В Центъра за административно обслужване на гражданите са обособени общо три работни места - 1 деловодство и 2 работни места Местни данъци и такси.


Достъпът до ЦАО и останалите служебните помещения  - МДТ, УТС и ГРАО, в които се осъществява административното обслужване е удобен и лесен за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички.


Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.