Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0POE6

Кмет

Божидар Димитров Борисов

Приемен ден:

Вторник, от 09:00ч до 12:00ч

Контакти:

kmet@dvemogili.egov.bg

тел. 081413972

Образование:

  • ВНВАУ "Г. Димитров" - гр. Шумен, специалност "Инженер по геодезия, фотограметрия и картография"

  • ВА "Г.С. Раковски" - гр. София, специалност "Командно - щабен, оперативно - тактическа, топогеодезично осигуряване"