Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PKCB0QJ9QO2TE3AJ5

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Административното обслужване в рамките на Община Две могили се осъществява чрез:

  • Центъра за административно обслужване, обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес гр. Две могили, бул. „България“ № 84, етаж партерен.

  • Електронно - чрез интернет страницата на Община Две могили.