Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

арх. Зорница Заркова - Колева

Приемен ден: Всеки вторник от 13:00ч до 15:00ч

Контакти:

08141 39 91

obshtina@dvemogili.egov.bg

Образование

  • МАГИСТЪР АРХИТЕКТ - ВСУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“-гр.София

  • Строителен техник, Строителен Техникум”Ангел Попов”-гр.В.Търново