Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

арх. Лора Бъчварова

Приемен ден: Всеки вторник от 13:00ч до 15:00ч

Контакти:

08141 39 91

obshtina@dvemogili.egov.bg

 

Арх. Лора Бъчварова е родена през 1985г. в гр. Велико Търново. През 2004г. завършва средното си образование паралелка „Изобразително изкуство“, профил „Графика“. Завършва специалност „Архитектура” във Варненският свободен университет през 2009 г. Работи по специалността за проектантска фирма в морския град. От 2010 г. до 2012 г. е главен специалист в Дирекция УТОС на община Горна Оряховица.  От 2012 г. е Главен експерт „Устройствено планиране” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” на община Велико Търново. През 2018г. успешно финализира втора магистратура „Управление на проекти в строителството” в УАСГ-София, като през това време e част от международна програма за академична мобилност, проведена в Московския държавен университет по строителство (Национален изследователски университет), Русия. Притежава сертификат за преминало обучение по "Устойчиво развитие на местно ниво" в гр. Будапеща, Унгария. Тя е член на журито на Международния архитектурен конкурс за НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО под мотото „Ново сърце за стария град” успешно проведен през 2018г.

Правомощия