Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C54
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SI6

Карта на общината с населените места

Община Две МогилиДата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.03.2021