Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OJ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C84

Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2021