Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.07.2021

Символите на община Две могили са: 

Знаме на община Две могили

снимка на знамето на Две могилиЗнамето на община Две могили е символ с първостепенно значение и изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които го характеризират и е неин отличителен знак. Знамето на община Две могили е с правоъгълна форма, трицветно: на тъмнозелен фон, по диагонал се спускат и пресичат две светлозелени ивици, всяка с размер от 10 см. По краищата си има златна ивица с размер от 5 см. Знамето символизира живота и обозначава младостта, радостта, раждането и възраждането на живота. В средата на знамето е изобразен гербът на община Две могили. Размерите на знамето на община Две могили са в отношение 5:8, независимо от мащаба на възпроизвеждането на еталона. 
Стандартната пропорция е: широчина 100 см. и дължина 160 см.

 

Герб на община Две могили 

снимка на герба на Две могилиГербът на община Две могили изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще и има формата на щит с трикольорна лента в горната си част с надпис “Две могили”.  Гербът съдържа следните символи:  Лъв – символизиращ силата на България;  „Двете могили”, даващи името на града; Паметникът на Филип Тотю, национален герой, живял и починал в Две могили; Сградата на Читалището, символизиращо културното наследство и традициите на града и Пещера “Орлова чука” – национален туристически обект.

 

Печат на община Две могили

Официалният печат на община Две могили има кръгла форма с диаметър 55 (40) мм. В централната му част е изобразен гербът на Две могили. Около него, в горната половина на кръга, е разположен надпис „Република България”, а в долната - надпис „Община Две могили”.

Ключ на община Две могили

Символичният ключ на град Две могили е изработен от месинг в размери: 2/29/10 см., върху който е поставен надпис «Две могили».

Почетна книга на община Две могили

“Почетната книга на община Две могили” е в две форми: 
-  “Златна книга на община Две могили” - в нея се съхраняват собственоръчно изразените лични впечатления и мнения на почетните граждани и гости на град Две могили и общината. 
-  “Книга на почетните граждани” - в нея се вписват трите имена на удостоения, номера на решението на общинския съвет, номера на заповедта на кмета на общината, мотивите, основанията и поводът за това.

Церемониална огърлица на кмета на община Две могили

Церемониалната огърлица на кмета на общината е “символ на местната власт”, на отговорност и приемственост. Огърлицата представлява сребърна цеп с герба на град Две могили върху стилиризирано слънце. Церемониалната огърлица се връчва на новоизбрания кмет от предишния кмет на общината и се съхранява на видно място в официалния му кабинет.