Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" - гр. Две могили

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1919"

Читалището започва да брои годините на своето съществуване преди един  век- през 1919 . С учредяването си, читалището открива широки простори за една просветна, благотворителна, библиотечна и театрална дейност, продължила години наред и намерила приемници в лицето на  ученолюбивите и талантливи хора в Две могили.


Първият му председател е бил уважаваният учител Генчо Манчев. Първоначално читалището  е  приело свой устав и правилник и още с учредяването се откроява със своята дееспособност и привлекателност.Приходите му  идват от членски вноски и доброволни пожертвувания, всички се харчат за книги и вестници,предназначени за  аудитория с  разнопосочни интереси.


Още със самото си създаване читалището започва да развива всевъзможна дейност в различни посоки,въпреки че няма собствено помещение, а наема такова. В училищния салон се изгражда сцена с кулиси, които се използват и от читалището и от училището до 1956 г. Постепенно увеличава библиотеката си,  организира театрални представления, литературно-музикални вечеринки и нарежда сказки.
По този начин читалището увеличава броя  на членовете си, увеличава приходите си, с една дума, развива широка дейност. Още от самото си основаване 


читалището става притегателен културен център за интелигенцията и местните младежи.


През 1932 г.радиото в България е все още рядкост, но настоятелството   решава да закупи един радиоапарат, за да бъде привлечено вниманието към дейността на читалището.По това време селото дори не е електрифицирано и радиото работи с батерии. Край радиоапарата се събират редовно младежите и интелигенцията на селото, а читалището закупува петромаксова лампа, за да може да се чете и вечер.

През 1933 г.към читалището отваря врати и кино, което дава силен тласък за развитието на културата в селото. Киното се помещава в училищния салон.За работата на киномашината се използва динамо.
Това е период на бурно развитие на художествената самодейност. Сформираният детски оперетен театър през 1936 г.прераства  в първата самодейна селска оперета.


Драматичният състав към читалището подготвя самодейни пиеси, оперети, забави, вечеринки, балове,концерти.  Събират се да пеят и танцуват.  Празниците заменят делниците, а дългите зимни вечери са изпълнени с музика, смях, закачки и ... много любов. Салонът се пръска по шевовете.


Цялата тази богата дейност оказва силно влияние за духовното развитие на селото. Читалището  набавя книги,  журнали и вестници, урежда научни сказки .  Според силите си  работи за умствените, нравствените, обществените и художествените интереси на обществото, като  съчетава  приятното с полезното, веселото с поучителното .


Нека си помислим само каква полза и духовна наслада е могъл  да има всеки един, който се е числил между членовете на читалището и е искал да се ползва от читалищните блага.  За целта първоначално   всички членове са плащали месечно 1 грош, сетне един лев , като се давало възможност и на хората без средства да се възползват безплатно  от вестниците  и журналите  в читалнята.


През целия този период най-много  тежи  липсата на собствено помещение. Мечтата на  читалищните дейци се сбъдва през март 1958 г., когато е открита новата сграда на читалищния дом в село Две могили.


В 100-годишната история на читалището дейността е била разнообразна: библиотечна, художествена самодейност, радиопредавания, кинопрожекции, изложбена дейност, чествания и концерти.Но когато дейността на едно читалище е с почти продължителността на един човешки живот, то равносметката е белязана с присъствието на хората, от онези - първите, сложили началото, - до последните, вървящи по техните стъпки. 


Не е възможно да изброя имената на всички самодейци, преминали през читалищната сцена, изиграли едни от най-хубавите роли, съперничили на професионалните актьори, но искам да отдам заслужена почит към онези, които вече не са сред нас и да благодаря на всички вас, които не щадяхте своето време и сили, неплатен творчески труд, много безсънни нощи в името на читалищното дело.
През годините  съществуват различни самодейни художествени състави:  оперетен колектив, театрални състави  , струнен квартет , женски хор , смесена фолклорна група, женски народен хор, инструментален състав, смесени танцови трупи, художествено слово, музикална школа   , духов оркестър.  Ръководители на отделните състави са били  д-р Димитър Пангелов , д-р Григор Манчев,Здравко Славов    ,Иван Славов,Тодор Пасков,Август Стаматов,Методи Желязков, Марчо Марков,Петър Ефтимов,Илия Колев


Детски оперетен състав с постановчик Венцислав Петков, детски театрален състав с ръководител Ралица Константинова, Певческа група „ Хризантеми” с ръководител Тончо Механджиев и Танцова група „ Мераклии” към Танцова школа „ Играорци” с ръководител  Денислав Недков, които съществуват и в момента.


Много медали, грамоти и плакети от общински, регионални и национални прегледи,  фестивали за театрална, танцова и певческа дейност са награда за положения през годините труд.


Продължваме да поддържаме обичайте живи,като отбелязваме Бабинден,Трифон Зарезан, ,Еньовден. Честваме Трети март, Деня на будителите,Коледа.

НЧ "Христо Ботев - 1927" - с. Широково

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "ХРИСТО БОТЕВ -1927"

          „ Има само едно истинско богатство, и то е общуването между хората “
                                                                                                        Екзюпери


Народно читалище „ Христо Ботев-1927 “ с. Широково е място където се общува, а общувайки човек израства и обогатява нивото на своята култура.
   

Читалището е основано през 1927г. и носи името на великият революционер и поет – Христо Ботев. Пръв негов председател е Кольо Недялков, а библиотекар Марин Донев. Тук духът на времето се е съхранил в историята, а тя в традициите и обичаите. 


В началото на своето основаване читалището е разполагало с 236 тома книги. През 1932г. бил създаден самодеен театрален клуб. С парите от изнесените представления в околните села са закупувани книги.


Неповторимо време. Завесата на сцената е била направена от дъски и леси.


В дейността на читалището активно се включват много младежи, които отделят време и отдават таланта си, освен за своя собствена изява, и за задоволяване на духовните потребности на другите.


Днес дейността на читалището е подчинена на основната цел : Задоволяване на потребностите на гражданите. И за постигането ѝ читалището извършва следните дейности:

  • Поддържа фонда на библиотеката, като се стреми всяка година да се закупуват нови книги.

  • Организиране на клубове, празненства, концерти и чествания. 

Селото ни е почитало почти всички християнски празници. Така е било в миналото, така е и днес. Според характера на празника можем да ги разделим на семейни и общоселски.


„ БАБИН ДЕН “ – посветен е на тези жени, които помагат при раждане.
„ ТРИФОН ЗАРЕЗАН “ – Изпълняване на обичая „ Зарязване “ и избор на нов цар за следващата година.

Към читалището има сформирана женска група за автентичен фолклор „ Широковска китка “, която е учавствала в много фестивали и събори, печелила е грамоти, плакети и медали. Със своите изпълнения тя допринася да се прочуят нашето село и община.

НЧ "Развитие - 1908" - с. Каран Върбовка

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - РАЗВИТИЕ-1908

Читалището в с. Каран Върбовка е основано през 1908г. – три десетилетия  след освобождаването на България, в години на бедност и мизерия. Вероятно идеята за неговото създаване е желанието за просвета и култура са били като светъл лъч в съзнанието на основателите му – учители и занаятчии. Но не е развивало никаква дейност. На 16.01.1921г. е направено повторно основаване от 26 учители и занаятчии. Читалището било наречено Развитие, изработен е и устав и е избрано настоятелство в състав:

 

  • Председател: Борис Балкански,

  • Под председател: Митьо Белчев,

  • касиер: Асен Тодоров,

  • деловодител: Васил Петров,

  • членове- Димитър Маринов и Калчо Генчев.

Първият библиотекар е бил Васил Петров, а първото театрално представление, което са изнесли самодейците към читалището е „Пет зетя и една булка”. 


Читалището е подпомагано с парична помощ от  Окръжна постоянна комисия.  Освен от държавата и общината парични средства са давани и от местни хора. Интересен е факта, че на 15.07.1927г. е взето решение от настоятелството да поиска от общинския съвет 50 дка земя от общинската мера. Мотивът бил, че читалището няма приходи и неможе да функционира. Молбата е удовлетворена. Освен финансовите проблеми читалището работи и за реализиране на своите дейности – библиотечна дейност и самодейност. Подготвят се и се представят пред населението литературни вечери. След избирането за председателството на Станчо Златев започва акция за събиране на средства, с които се прави абонамент на вестниците: Русенски новини, Зора, Здравна просвета и земеделска практика. 


Едни от най-очакваните събития са били вечеринките. Тази която се е провеждала на 7 януари , винаги е била най-масово посещавана, защото тогава се е празнувала коледа.


Имало е и лотария, средствата от която са давали възможност да се подобри  обзавеждането на читалището.  Макар и много трудно читалищната дейност не е замирала дори и през войната. След 9 септември 1944г. държавата е започнала да подпомага читалищата. 

През 1963г. е открита читалищна сграда или културен дом.  Създали се условия за разнообразна дейност. Прожектирали се филми. Библиотеката е разполагала с около 7 000 книги. Хората започнали да се отнасят с голямо уважение към читалищните дейци: Васил Петров, Георги Григоров и самодейците Георги Ванков и Тодорка Николаева.


Театралната самодейност е една от най-интересните дейности на читалището. Към читалището е имало театрален състав, който ежегодно е изнасял театрални постановки. Още се помнят пиесите „Хан Татар”, „Светла”, „Пропаст”, „Крастопът”, „Женско царство”, „Сватба” и много други. 


След закриване на училището в селото театралната самодейност се прекратява, но бива заменена с други дейности. През 2005г. към читалището е създадена певческа група от 12 жени. Тя изпълнява български фолклор и стариградски песни. Групата е посетила много фестивали в страната: Априлци, в Обзор, в Царево, в Приморско,  В. Търново, в с. Обединение, Пловдив, Варна и др.


От читалището са подготвени много вечери: Вечери на родния край,  вечер на приятелството, вечер на личното творчество, вечер  на фолклора и др. 


Проведени са срещи с писатели: Борис Крумов, Рангел Игнатов.


Организирани са много тържества по-случай празниците: Бабин ден, Трифон Зарезан, международния ден на жената, деня на самодейците, деня на възрастните хора, коледа и др. 

От 2010г. в м. Аязмото се провежда ФФ „Жива вода”. От три години имаме и детска вокална група „Върбовски капчици”, която успешно се представя на местните събори в общината. 

НЧ "Светлина - 1927" - с. Чилнов

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "СВЕТЛИНА 1927"

В много населени места, читалищата са единствените културно-просветни институти, които организират културния живот в селото. Те са рожба на Възраждането и тяхната основна роля през тази епоха бе да подържат националния дух и съзнание.


Читалище „Светлина-1927”, с. Чилнов е основано през 1927г., Носител е на орден „ Кирил и Методий”- втора степен. 94 год. то поддържа гена на една стара култура, съхранява огъня запален от предците, задоволява потребността от знания, развитие на таланта, предава традициите и обичаите от поколение на поколение. Приемствеността е форма, която закриля таланта на народа и заздравява корена на наследството.

 
Важен дял в културно-просветната дейност на читалището е библиотечната дейност. Непосредственото общуване  с книгата съдейства за повишаване на професионалната и образователна подготовка на местната общност. Библиотеката е жива  институция, чрез която държавата дава конституционното право на населението за ползване безплатно на книги и информация. Въпреки, че учениците пътуват и са ангажирани почти целия ден в училище, те намират време да посетят и читалищната библиотека. Вземат участия в различни читалищни мероприятия, празници и т.н.. Ползват богатата справочна сбирка, с която разполага библиотеката. Учениците търсят помощта на библиотекаря при подготовка на домашна работа, справки от различни отрасли на знанието, изготвяне на презентации и др. Периодичните издания за 2020г. бяха 4 заглавия. Библиотеката разполага с 6918 регистрирани библиотечни единици. Кандидатстваме по проекти за обновяване на библиотечния фонд и вече две години , ги печелим. Новата книга е глъдка въздух за нашите читатели, с което се гордеем.

НЧ „Пробуда – 1927г.”, с. Батишница

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "ПРОБУДА-1927"

Идеята да се направи читалище в Батишница е възникнала още през 1920 година сред тогавашните ученици, които проявявали жив интерес към книгите.


След една сбирка на изтъкнати личности от селото е било взето решение до се основе читалище в което ”да се продължи образованието на жителите на селото и отклони младежите от лошите пътища”. Читалището се е помещавало в кръчмата. След това са направени абонаменти за най-актуални вестници. Закупени са и книги с най-разнообразна тематика.


През 1959 – 60та година е построена новата читалищна сграда. Книжния фонд нараства значително. Срещат се данни, според които човек на име Марин Бардаров  от Батишница е водел курс по есперанто. [Досева, Бенин,2000:112-113] Има информация за наличието на читалищен театър, с доста добри артисти и не малък брой представления дори и  в съседните села.


За развитието на културния живот в селото голяма заслуга имат и местните учители. Те са подготвяли деца да коледуват и лазаруват.
Днешните читалищни дейци в Батишница организират фолклорни празници, за да възпитават любов към фолклора у децата и да покажат, че традициите трябва да се подържат живи, колкото и трудно да е това в съвременността.


 Батишница е село с интересна история. В него мирно съжителстват балканджии и турци от старо време до днес. Балканджиите са изигрлали важна роля в развитието на селото. Те се самоопределят като изключително будни , гостоприемни, трудолюбиви, но пресметливи и праволинейни хора, чиято главна цел е била плодородната земя.

НЧ - "ЗОРА -1930Г." - с. Помен

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "ЗОРА -1930Г."

НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ-1912Г." - с. Острица


ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - ОТЕЦ ПАИСИЙ-1912Г.

НЧ "СЕЛСКО СЪБУЖДАНЕ 1899" - с. Могилино

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "СЕЛСКО СЪБУЖДАНЕ 1899"

НЧ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1902" - с. Кацелово

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1902

НЧ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 1914" - с. Баниска

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 1914"

НЧ "ХРИСТО БОТЕВ 1928" - с. Бъзовец

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕ - "ХРИСТО БОТЕВ 1928"