Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUFA05
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3IO30

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021
Одитен доклад на сметната палата
Дата на публикуване: 29.07.2022

Обяснителна записка
Дата на публикуване: 29.07.2022