Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUFA05
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3IO30

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2023
Баланс 2022 г. общ
Дата на публикуване: 14.08.2023

Обяснителна записка
Дата на публикуване: 14.08.2023

Одитен доклад СП 2022 г
Дата на публикуване: 14.08.2023

Отчет приходи и разходи 2022 г.
Дата на публикуване: 14.08.2023

Сборен касов отчет 2022 г.
Дата на публикуване: 14.08.2023