Z6_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF10P6
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C2OA6

Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Община Две могили има сключени договори за сътрудничество и развитие на ползотворни връзки в областта на културата, образованието, икономиката и спорта с администрациите на: 

  • Община Кълъраш, Република Румъния

  • Община Адунаци Копъчени, Република Румъния

  • град Кълъраш, Република Молдова

  • град Биелск Подласки, Република Полша

  • град Яготин, Република Украйна

  • Община Алтънова, Република Турция.