Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6
Протоколи 2022 г. Протоколи 2021 г. Протоколи 2020 г. Протоколи 2019 г. Архив

Kомисия Финанси и бюджет

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 09.01.2024

Председател: Христина Димитрова Ефтимова. 

Секретар: Юсеин Ахмедов Юсеинов. 

Членове:

1. Ахмед Недрет Ахмед.
2. Даниела Петкова Георгиева.
3. Ивелин Мирославов Манев.
4. Драгомир Дамянов Драганов.
5. Бисер Йорданов Йончев.