Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3T3M1
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3T3U0

Протоколи от заседания на комисията по противодействие на корупцията, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология, общинска собственост и други дейности за 2024 г.

Дата на публикуване: 11.03.2024
Последна актуализация: 11.03.2024
Протокол № 6 от 19.04.2024 г.
Дата на публикуване: 23.04.2024

Протокол № 5 от 22.03.2024 г.
Дата на публикуване: 22.03.2024

Протокол № 4 от 16.02.2024 г.
Дата на публикуване: 11.03.2024

Протокол № 3 от 09.02.2024 г.
Дата на публикуване: 11.03.2024