Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Достъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в т.ч. и за хората с увреждания.


В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:

  • ЦАО е на партерния етаж с осигурен адаптиран достъп;

  • Място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.

  • Столове, маси и пособия за попълване на документи;

  • Питейна вода и възможност за ползване на тоалетна;

  • Безплатен интернет.