Z6_PPGAHG800P3E50600Q1M3D3MU3
Z7_PPGAHG800P3E50600Q1M3D3U95

Бюджет на Община Две могили за 2021 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2022
Доклад
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 4
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 5
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 6
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 7
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 8
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 9
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 10
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 11
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 12
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 13
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложение 14
Дата на публикуване: 20.04.2021

Бюджет 2021 - презентация
Дата на публикуване: 20.04.2021

Бюджет 2021
Дата на публикуване: 20.04.2021

Приложения
Дата на публикуване: 20.04.2021