Z6_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3OQ1
Z7_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3OH2
Протоколи 2022 г. Протоколи 2021 г. Протоколи 2020 г. Протоколи 2019 г.

Комисия по териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба

Дата на публикуване: 31.03.2021
Последна актуализация: 09.01.2024

Председател: Айгюл Мурадинова Арунова. 


Секретар: Иван Спасов Пешунов. 
 

Членове:

1. Христина Димитрова Ефтимова. 
2. Галя Миткова Додева. 
3. Светлин Цанков Георгиев. 
4. Драгомир Дамянов Драганов 
5. Румен Манолов Марков.