Z6_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3OV6
Z7_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3440
Протоколи 2022 г. Протоколи 2021 г. Протоколи 2020 г. Протоколи 2019 г.

Комисия по противодействие на корупцията, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология, общинска собственост и други дейности

Дата на публикуване: 31.03.2021
Последна актуализация: 09.01.2024

Председател: Румен Манолов Марков. 


Секретар: Ахмед Недрет Ахмед. 


Членове:

1. Даниела Петкова Георгиева. 
2. Светлин Цанков Георгиев. 
3. Бисер Йорданов Йончев.