Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3TDR6
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3TTJ6

Протоколи от заседания на комисията по образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика за 2024 г.

Дата на публикуване: 11.03.2024
Последна актуализация: 11.03.2024
Протокол № 5 от 19.04.2024 г.
Дата на публикуване: 23.04.2024

Протокол № 4 от 22.03.2024 г.
Дата на публикуване: 22.03.2024

Протокол № 3 от 09.02.2024 г.
Дата на публикуване: 11.03.2024