Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E2
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS2

Общинско предприятие „Обществено хранене“

Дата на публикуване: 16.04.2021
Последна актуализация: 17.05.2021

Общинско предприятие "Обществено хранене" осигурява столово хранене на учениците от СУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Две могили, като броят на хранещите се е непостоянен, варира между 60 и 80 деца.  ОП „Обществено хранене”, предлага кетъринг за учениците на ОУ „Христо Ботев” - село Баниска и на двете социални услуги .


През плановия период 2014 – 2019 г. беше реализиран проект „Модернизация на кухненското оборудване на кухненския блок в Общинско предприятие Обществено хранене - гр. Две могили” на стойност 23 760,00 лв. от фонд „Социална закрила“ към МТСП. Целта на проекта е подобряване качеството на предлаганите социални услуги на над 265 възрастни хора и такива в неравностойно положение, които не могат да си осигурят храна сами или с помощта на своите близки, поради финансови или битови затруднения.


През предходния планов период е реализиран и проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”. От началото на 2016 г. до август 2019 г. в община Две могили в подкрепа на възрастните хора и хора с увреждания се грижи създаденото по проекта „Звено за социални услуги”. Целта на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до интегрирани социални услуги за социално включване,  на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, както и предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. По проекта бяха  обгрижени 80 потребителя от 62 лични асистенти/домашни помощници.


По Програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“, финансирана  от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, през 2019 г.  в 11 раздавателни пункта в цялата община, от общински служители и от доброволци на БЧК бяха предоставени индивидуални пакети с основни хранителни продукти на 554 лица от най-уязвимите групи. За Коледните празници пакети получиха и 20 деца от социално слаби семейства. 


През м. февруари 2020 г. стартира приема на документи и по националната програма 

Услугата Домашен социален патронаж е специализирано звено за социални услуги, действащо на територията на Община Две могили. Предоставя се от общинско предприятие „Обществено хранене”. Услугата Домашен социален патронаж е с капацитет 200 лица, като към края на 2019 г. са заети 178 бр. Потребителите заплащат месечна такса.


 В изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 г.” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, през 2019 г. в община Две могили се предоставя ежедневна безплатна храна на 75 бр. лица. От 15.09.2016 г. до 31 декември 2019 г. от услугата са се възползвали общо 161 потребителя. Храната е съобразена с ежедневните потребности на потребителите и се транспортира всеки ден в 12 насели места на общината. Стойността на проекта е  158 254,25 лв. 


За нуждите на общинско предприятие „Обществено хранене” през 2018 и 2019 г. са закупени два товарни автомобила, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспортиране на храна.