Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIG50
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIG51
Училища Детски градини ЦПЛР МКБППМН

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

Поради демографския срив и оптимизация на училищната мрежа на територията на Община Две могили има три общински училища, едно обслужващо звено и две детски градини.