Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QHTV1
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QH3G2

Архив на бюджет и финансови отчети за 2016 година

Дата на публикуване: 29.09.2021
Последна актуализация: 29.09.2021

 

Бюджет 2016 година

Доклад, относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2016 г.

Протокол обществено обсъждане

Приложение № 1-12

Презентация за приемане на Бюджет 2016

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ - ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2016 ГОДИНА

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2016 г.

 

Годишен отчет за 2016 година

Сборен баланс 2016

Отчет за приходи и разходи 2016

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства 2016.

Обяснителна записка

 

Месечни отчети по изпълнението на бюджета и сметките за средства към ЕС

Месечни отчети за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС от януари 2016 г. до юни 2016 г.

Месечни отчети за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС от юли 2016 г. до декември 2016 г.