Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Дата на публикуване: 20.04.2021

Списък общински жилища 2021
Дата на публикуване: 20.04.2021