Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHN25Q4
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHN2563

Протоколи за 2021 г. от Заседанията на постоянната комисия по териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба

Дата на публикуване: 13.07.2021
Последна актуализация: 13.07.2021