Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2021

За да получите определена категория обществена информация се подава заявление до кмета на Община Две могили. След това заявлението се разглежда по компетентност от служители в общината. В определените срокове от ЗДОИ кметът разглежда заявлението и дава отговор на заявителя с конкретно решение.