Z6_PPGAHG8009VQC06C4N2EK301Q4
Z7_PPGAHG8009VQC06C4N2EK301L4

Избори за НС - 02.10.2022 г.

Дата на публикуване: 02.12.2021
Последна актуализация: 08.02.2023

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СУЕМГ НА СИК ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ИЗБОРИ ЗА НС НА 02.10.2022 Г.

 

График за предаване на избирателни списъци и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в община Две могили

 

СИМУЛАТОР НА МАШШИНО ГЛАСУВАНЕ 02.10.2022 г.

Материали (аудио- и видео- анимирани клипове за избирателите, както и 3-минутен видеоклип във връзка с машинното гласуване) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Съобщение във връзка с провеждане на обучение от Районна избирателна комисия гр. Русе на членовете на секционните избирателни комисии в Община Две могили

В тази  страница може да се информирате за:

 • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;

 • Възможности за извършване на справки по електронен път;

 • Заповеди на Кмета на Община Две могили

 

Заповед № 570, от 09.08.2022 г., относно: Образуване на избирателни секции на територията на Община Две могили.

 

Заповед № 571 от 09.08.2022 г., относно: Определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци в избирателните секции на територията на Община Две могили

 

 • Места за поставяне на агитационни материали;

Заповед № 639 от 25.08.2022 г. относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Две могили за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;

 • Предварителни избирателни списъци;

Заповед № 628 / 19.08.2022 г., относно: Обявяване на предварителните избирателни списъци в община Две могили, област Русе за провеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. на местата, определени със заповед № 571 от 09.08.2022 г. на кмета на Общината.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс).

 • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 • Информация за провеждане на консултации.

Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Две могили за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г.

 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
 


УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,
Вие може да подадете следните е-заявления до Община Две могили  на посочения е-mail:  grao@dvemogili.egov.bg

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 21-НС;

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 67-НС;

 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК –Приложение № 19-НС

 
Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено и да бъдат приложени изискуемите документи, съобразно неговото съдържание.
Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени е-заявления, за което ще получите обратна информация.