Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори

Дата на публикуване: 02.12.2021
Последна актуализация: 02.12.2021

В тази  страница може да се информирате за:

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;

  • Възможности за извършване на справки по електронен път;

  • Места за поставяне на агитационни материали;

  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;

  • Предварителни избирателни списъци;

  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;

  • Информация за провеждане на консултации.