Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори НС - 11.07.2021 г. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г. Избори за НС - 02.10.2022 г.

Избори за НС 02.04.2023 г.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 30.03.2023

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

В тази  страница може да се информирате за:

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СУЕМГ НА СИК ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ИЗБОРИ ЗА НС НА 02.04.2023 Г.

График за предаване на избирателни списъци и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в община Две могили на 1 април 2023 г. за провеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., утвърден със Заповед № 158 от 27.03.2023 г. на кмета на Общината

Гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, ще могат да гласуват във 001 Избирателна секция

На 30 март 2023 г. /четвъртък/ ще се проведе обучение от Районна избирателна комисия гр. Русе.

Важно съобщение във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 година

  • Възможности за извършване на справки по електронен път;

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

  • Заповеди на Кмета на Община Две могили;

Заповед № 104 / 07.02.2023 г., относно: Образуване на избирателни секции на територията на Община Две могили.  - Дата на публикуване: 08.02.2023

Заповед № 105 / 07.02.2023 г., относно: Определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци в избирателните секции на територията на Община Две могили  -  Дата на публикуване: 08.02.2023

Заповед № 110 / 16.02.2023 г., относно: Обявяване на предварителните избирателни списъци в община Две могили, област Русе.  - Дата на публикуване: 16.02.2023

  • Места за поставяне на агитационни материали;

Заповед № 125 / 27.02.2023 г., относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Две могили.

  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;

  • Предварителни избирателни списъци;

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)   - Дата на публикуване: 16.02.2023

  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ - Дата на публикуване: 21.02.2023

Приложение № 21-НС - Дата на публикуване: 21.02.2023

Приложение № 67-НС - Дата на публикуване: 21.02.2023

Приложение № 17-НС - Дата на публикуване: 21.02.2023

Приложение № 19-НС - Дата на публикуване: 21.02.2023

Приложение № 18-НС - Дата на публикуване: 21.02.2023

  • Информация за провеждане на консултации.

Покана за провеждане на консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Две могили за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 2 април 2023 г.   - Дата на публикуване: 17.02.2023