Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Могилино

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

с. Могилино  се намира в Северна България, в Югоизточната част на хълмистата Дунавска равнина. Селото е разположено на високо хълмисто място с надморска височина 385 метра и представлява конска подкова, гледано от западната страна на селището. Характерно за релефа са силно пресечените терени от полупланински тип. Село Могилино се намира на 65 км от областния град Русе и на 25 км от общинския център гр. Две могили. 


Жителите на селото са предимно християни и мюсюлмани. От чужденците, живеещи в селото 5 семейства са англоговорящи, и едно семейство са руснаци. Според официалната статистика, селото е било най-многобройно през 1946 г – 1405 жители, като броят им през годините постепенно намалява. Към края на 2019 г. броят на жителите на селото с постоянен адрес е 169. Понастоящем в селото, поради намаляване на броя на децата до 18 годишна възраст, няма училище и детска градина. Читалище „Селско събуждане 1899“ е единственият център за просвета и култура, който се стреми да опази огъня и ентусиазма на първите му създатели.


След структурните промени в здравеопазването и въвеждането на личните лекари, здравното обслужване на населението е поверено  на медицински екип от гр. Русе – 1 лекар, 1 стоматолог, 1 фелдшер и 1 медицинска сестра. Нивото на здравно обслужване е добро. След очаквания ремонт на читалището през 2020 г. в него ще бъде открит Медицински кабинет, в който ще се извършват медицинските прегледи.


Икономическото изоставане на Могилино е една от основните причини младите хора да напускат родното село. Работните места към момента са пет: 1 кметски наместник, 1 тракторист, 1 общ работник, 1 началник на Пощенска станция Могилино, 1 секретар – библиотекар на читалище „Селско събуждане 1899“.


Регистрираните безработни в ДБТ – гр. Две могили са 11 човека.


Пътната инфраструктура на селото е добра и е предпоставка за редовен превод на пътниците. Жителите на с. Могилино се обслужват от 2 транспортни фирми от гр. Русе, които осигуряват редовни ежедневни курсове до областния град и обратно.