Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Кацелово

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

с. Кацелово се намира в Североизточна България. Разположено е на десния бряг на река Черни Лом. Отстои на 56 км южно от областния град Русе, на 24 км от общинския център Две могили, на 35 км от град Бяла и на 30 км от град Попово.


Шосейните пътища, които го свързват с тези градове и със селата Горно Абланово, Каран Върбовка, Острица, Сваленик и Червен, са асфалтирани. С черни пътища поддържа връзка със селата Церовец, Гърчиново, Табачка и Голямо Градище. 
Релефът на село Кацелово и околните местности е хълмисто-равнинен.


Главната водна артерия, която минава покрай селото, е река Черни Лом. Източно от Кацелово се намират чешмите Голямото и Малкото селище, Малениц, Паничка и Вървита. Това са извори – чешми от незапомнени времена, около които е било селището в миналото. В селото са чешмите Камбурка и Долната чешма. Тук се намира и най-голямата чешма в района – Лакана, край която е построена помпена станция за водоснабдяване.


Непосредствено след Освобождението от османско робство две трети от землището на селото е в гори и пасища. Увеличаването на населението след 1900 година става причина за усиленото изкореняване на горите за ниви, в резултат на което площите им силно намаляват.
В стари турски документи от 1430 година селото се среща под имената „Кадселува“, „Каджилува“, а от 1730 година вече е записано Кацелово.
По време на Руско-турската война на 24 август 1877 г., при селата Кацелово и Горно Абланово се води кръвопролитно сражение. В памет на падналите в боя руски подофицери и низши чинове, северозападно от Кацелово е поставен голям мраморен паметник.


След Освобождението на България Кацелово става център на девет села, което продължава от 1878 до 1890 година.


Кацелово е известно като център на хърцоите в Русенско, които са едни от най-старите населения в България. Всяка година, през втората седмица на месец август, в Кацелово се провежда традиционният събор на хърцоите, на който се събират представители на тази етническа група от цяла Северна България. Представят се автентични обичаи, обреди, песни и танци, характерни само за това население. В последната събота и неделя на месеца се провежда и събора на селото, който по стар стил е на 15 август – църковният празник „Успение Богородично“.


Населението на село Кацелово, наброявало 2592 души към 1934 г. и 2753 към 1946 г., намалява постепенно, като към момента в селото са регистрирани по постоянен адрес 648 жители, а с настоящ адрес-  634 жители. Има и чужденци, повечето англичани, които купуват къщи в селото и се заселват трайно в него.


При последното преброяване на населението в РБългария  през 2011 г., от общия брой преброени 752 лица, 502 са посочили, че принадлежат към българската етническа група, 185 – към турската, 51 – към ромската, като останалите не са дали отговор.

 
Много от младежите, поради липса на работа, заминават в чужбина, а броят на изоставените къщи расте всяка година.


Училището в с. Кацелово, което е с над 120 годишна история, с изградена много добра учебна база и което е било едно от най-големите училища в района, с над 400 ученика, през 2008 г е закрито, като преди закриването му броят на учениците драстично намалява до 70. Сега учениците се обучават в средищното средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Две могили, до което се извозват с автобус.


Подобно е положението и с детската градина – с построяването и пускането в експлоатация на новата двуетажна сграда на сегашната детска градина през 1981 г., се създават условия за 100%-но обхващане в нея на всички деца до предучилищна възраст. Сега детската градина е филиал на детска градина „Св.св. Кирил и Методий“ - Две могили, като  в момента в нея се обучават едва 12 деца от селата Кацелово, Каран Върбовка и Острица. 


През 1902 г. е основано читалище „Прощавай, мрак“, което през 1948 г. е преименувано на „Никола Вапцаров“, а от 1969 г. разполага със собствена сграда с библиотека, читални, голям салон с 400 места, клубни и др. помещения. През годините към него функционират певчески, танцови и театрални самодейни групи, осъществяват се всекидневни кинопрожекции, гостуват различни състави, провеждат се срещи с поети и писатели.  и др.   Понастоящем към читалището има само една библиотекарка, малцина читатели и пенсионерска певческа група.


Църквата „Свето Успение Богородично“ е построена през 1866 г., камбанарията е издигната през 1958 г. През годините на църквата са правени частични ремонти, а през 2012 г. – цялостно вътрешно измазване, през 2015 г. – вътрешно боядисване, укрепване и оформяне на вътрешното пространство, и др. Църквата сега отваря само за големите религиозни празници и за погребенията. 


С. Кацелово разполага със здравен дом на два етажа, в който има лекарски кабинети, стоматологичен кабинет, жилищна част за медицинските лица. До 1972 г. в селото е имало и родилен дом, аптека, постоянен лекар, зъболекар, акушерка и медицинска сестра. Към момента хората от селото са разпределени към двама лични лекари, от които само единият  идва в Кацелово, 3 дни в седмицата, по няколко часа. Аптека няма. Стоматологична помощ се извършва от зъболекар, който идва от гр. Русе само веднъж седмично, в съвременно оборудвания кабинет в кооперация „Надежда – Кацелово“.


С. Кацелово е с най-голямото землище в община Две могили. Основният поминък на населението е земеделие и животновъдство. Земята се обработва от Земеделска кооперация, арендатори и частни стопани. В селото има няколко големи животновъди, а все още в частния сектор се отглеждат кози, овце, крави, прасета, кокошки, зайци, пчели.


Общественият транспорт до гр. Две могили и гр. Русе се осъществява от фирма ИСКРА ГРУП ООД с бус, който прави два курса на ден – сутрин и на обед.