Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Община Две могили е на четвърто място по площ сред общините в област Русе. Урбанистичната структура на общината се характеризира с 12 населени места - град Две могили, който е административен център и 11 села, обединени в 6 кметства  (с. Батишница, с. Бъзовец, с. Баниска, с. Помен, с. Чилнов, с. Кацелово) и 5 кметски наместничества (с. Широково, с. Пепелина, с. Острица, с. Каран Върбовка, с. Могилино)