Z6_PPGAHG8009417068O9LIR32RN0
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR32RN1

Текущ ремонт на първи етаж на сградата на кметството в с. Кацелово

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 18.04.2022

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Извършен е текущ ремонт на първия етаж на сградата, като е подменена дограмата (врати и прозорци), направена е гипсова шпакловка по тавани и стени, монтиран окачен таван, монтаж на LED пано, преработка на ел. табло, ремонт на санитарен възел. Изградена е отоплителна система на пелети, като е закупен котел с бункер и са монтирани нови радиатори.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

72 500,00 лв.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ:

Субсидия от Републикански бюджет