Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Пепелина

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

с. Пепелина е населено място, разположено в Северен централен район и е част от  Русенска област - община Две могили. Селото е отдалечено на 42 км от гр. Русе и на 7 км от общинския център – гр. Две могили. Надморската височина е от 100 до 199м, тъй като теренът му  е доста разнообразен. Селото е разположено в живописния каньон на река Черни Лом, част от природен парк Русенски Лом.  Площта на землището на с. Пепелина  е малко повече от 20 кв. км. Селото е най-малко по население в Русенска област. По справка на служба ГРАО, в момента по постоянен адрес се водят  8 човека, по настоящ адрес - 44, а реално, целогодишно тук пребивават 15-16 жители.


Съседни населени места са селата Широково, Острица, Чилнов, Баниска, Кацелово, Табачка, Кошов, Червен и град Две Могили.


В землището на селото се намира пещерата Орлова Чука, която е втора по дължина в България, но най-голямата, отворена за посещения. Наблизо се намират манастир Св. Марина, средновековната крепост Червен, Ивановските скални църкви, Басарбовският скален манастир, град Бяла, къщата – музей на Филип Тотю в гр. Две могили.


 Красивата природа и недостъпни скални отвеси са дом за много, някои от които редки,  птици и прилепи. 


В околността има доста останки от антични селища и крепости. По поречието на р. Черни лом има множество пещери и скални ниши, които през 13 и 14 в. са били обитавани от монаси-исихасти. На места тези килии образуват цели комплекси, които още Карел Шкорпил е описал през 1916 г.


В началото на 20-ти век селото е в разцвета си. Населението наброява повече от 1300 човека. В селото имало няколко мелници, страноприемници, магазини, коларска работилница и дори - библиотека. Постепенно с навлизането на модерното земеделие и техническия прогрес,  населението започва да мигрира към по-големите градове. Ключов момент е обявяването на Две могили за град, когато много пепеленчани събарят къщите си и ги построяват наново в града. Постепенно затварят училището, фурната, кооперацията, магазините.  Още преди 1989 г, Пепелина е най малкото село в Русенски окръг. След 10-ти ноември, обезлюдяването на селото продължава, като естествен резултат от застаряването на населението. Затваря и единствения магазин, като доставките на хляб са три пъти в седмицата, по заявка. 


В днешно време, селото е популярна дестинация за отдих и туризъм на много хора, основно през летния сезон, особено - през почивните дни. Много хора, притежаващи имоти в селото заявяват, че биха живели по-голяма част от годината в Пепелина, ако връзката на мобилните оператори е по-силна, ако има стабилен интернет и състоянието на инфраструктурата е малко по-добро. Проблемът обаче е, че операторите, интернет доставчиците и одобрението на проекти за финансиране по различни проекти изискват по-голям брой „потребители“.


Независимо от проблемите, Пепелина става все по-популярно село. За това свидетелства факта, че вече в селото няма свободни къщи за продан. 


Главна перспектива и засега – единствена, за бъдещото развитие на с. Пепелина е  туризмът. За последните няколко години, няколко къщи направиха опити да предлагат нощувки.  За да просперират обаче къщите за гости  е необходимо освен интернет, GSM покритие и улици без дупки, да бъдат създадени и поддържани туристически маршрути, туристически пътеки,  условия за колоездене, места за отдих с беседки и туристически кътове.