Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Острица

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

с.Острица Селото се намира в източната част на Дунавската равнина, на около 35 км на юг от областния град Русе, на 14 км на изток-североизток от град Борово, на 29 км на северозапад от град Попово и 10 км на югоизток от общинския център - град Две могили. Селото е разположено в долината на река Черни Лом, предимно по полегатия склон край левия бряг на реката, в местност, заобиколена от високи отвесни скали. През него минава третокласният Републикански път III-5001, който на северозапад води през село Широково и покрай село Пепелина към град Две могили, а на югоизток – към връзка с третокласния Републикански път III-202 и по него - към град Попово.  


Надморската височина откъм реката е около 100 м, на югозапад нараства до около 140 м, а в центъра на селото при църквата е около 114 м. 

В близост до селото се намират следните природни, културни и исторически забележителности: 

Населението на село Острица, наброявало 1353 души към 1934 г. и 1499 – към 1946 г., намалява до 220  души по постоянен адрес и 218  - по настоящ адрес през 2019 г. 


На 3 км източно от Острица, на десния бряг на река Черни Лом, има останки от римско селище и некропол. Сведения за селото под името Остуридже има в турски регистри от 1694 г 


Острица е добре устроено село, електрифицирано и водоснабдено. Липсва канализация. 


През 1894 г. е основано Народното първоначално училище – село Острица, Беленско, през 1926 г. – Народно основно училище „Петко Р. Славейков“, което през периода 1992 – 2006 г. функционира като  Социално-педагогически интернат „Петко Р. Славейков“, закрит  през 2006 г.  
В селото има читалище „Отец Паисий - 1912“ към което е изградена фолклорна група „Здравец“. Библиотеката към читалището осигурява на населението художествена литература и периодичен печат.


Селото има здравна служба, където всеки ден идва здравен работник, който се грижи за здравето на селото. В с. Острица има поща, хранителен магазин и ресторант. От социалния патронаж всеки ден над 10 човека получават топъл обед.


Селото е сравнително добре благоустроено. Улиците са в сравнително добро състояние, с изключение на ул. „Васил Коларов“, която беше повредена по време на ремонта на рибарниците.