Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Каран Върбовка

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

с. Каран Върбовка  Селото се намира в източната част на Дунавската равнина, на около 2 км на юг от река Черни Лом. Релефът е хълмист, климатът – умерено-континентален. Селото е заобиколено от широколистни гори.


Каран Върбовка отстои на около 55 км на юг от областния град Русе, на 21 км на изток-североизток  от гр. Бяла, на 25 км на северозапад от гр. Попово и на 19 км на югоизток от общинския център – гр. Две могили. На 2 км от селото се намира манастир „Света Марина“ и известния извор с лековита вода.


Селото се споменава в турски документи от средата на XV век с името „Вирбуфка“. Една от версиите за произхода на името на селото е неговото разположение около дере, обрасло с върбови дървета. Допуска се, че добавената по-късно турска дума „кара“ – „черен“ означава, че селото e било опожарявано.


Археологически разкопки в землището на селото не са правени. Проучено е хайдушкото скривалище в м. „Аязмото“, открито при изкопни работи за построяване на резервоар. Откритите предмети показват, че селищен живот в околностите на с. Каран Върбовка е имало през всички основни исторически епохи. Път, минаващ край манастира, каменна настилка от който е останала досега, се знае като Шишманов път. Според преданието, по този път е минавал цар Иван Шишман на път за средновековния град Червен.


В един от намерените документи е отбелязано, че през 1878 г. броят на жителите на селото е 1132. След тази година започва прииждане на нови заселници-българи от селищата по източните склонове на Стара планина – главно от В.Търновско и Габровско. 


Към 1900 г. населението на Каран Върбовка наброявало 1235 жители и 201 къщи. През 1934 г. жителите на селото са били 1959, през 1946 – 1995. След това населението намалява бързо и през 1956 г те са 1537души. Към 31.12.2019 г. жителите по постоянен адрес на с. Каран Върбовка са   316, а по настоящ адрес – 330 човека. В по-голямата част от къщите живеят самотни възрастни хора, а друга част от къщите са изоставени. 


Основен поминък на хората от селото е земеделието и свързаното с него животновъдство.


В с. Каран Върбовка функционират следните обществени сгради:

  • Кметство и пощенска станция в една сграда, която има нужда от основен ремонт;

  • Читалище „Развитие – 1908“ – нуждае се от основен ремонт;

  • Жилище на специалиста – има нужда от основен ремонт;

  • Здравна служба - има нужда от основен ремонт.

В селото два пъти месечно идва социален работник.


Тротоарите в центъра на селото, пред сградата на кметството, пощата и здравната служба са покрити с плочки, но почти всички са пропукани и имат нужда от подмяна. Много улици се нуждаят от основен ремонт, а други са в критично състояние.

Селото е водоснабдено, но остарялата водопроводна мрежа често води до аварии.


Електроразпределителната мрежа в селото е „ЕНЕРГО-ПРО“. Има необходимост от подмяна на осветителните тела.
Съобщителните мрежи се осъществяват от Български пощи, А1, Виваком, Теленор, Кабелнет, Неторт.


В с. Каран Върбовка има два магазина и една сладкарница. 


Има обществен транспорт до гр. Русе, който обаче не е достатъчен.


В селото има два храма – християнски и мюсюлмански. Джамията е в добро състояние, но църквата има нужда от ремонт. Гробищните паркове са в добър вид, но се нуждаят от разширяване.


През селото минава дере, което се влива в р. Черни Лом. Дерето е захрастено и при висока вода съществува опасност от наводняване на близките къщи.