Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Чилнов

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

с. Чилнов се намира от лявата страна на река Баниски лом, южно от общинския център Две могили и областния -  гр. Русе на разстояние до гр. Две могили 12км., а до гр. Русе  - 49 км.


Смята се, че селището е възникнало като римско поселение под името гр. Чил и се е намирало на изток от река Баниски Лом. В местността „Селендян” от него са намерени каменни лъвове, които днес се пазят в Националния исторически музей – гр. София. Предполага се, че  наводнения и други природни бедствия са принудили жителите да преместят селището на по-високия ляв бряг на реката. Новото селище получило името Нов Чил и от там - Чилнов.


През 2019 г. в село Чилнов по постоянен адрес са регистрирани 432 човека, а по настоящ -  443. През 2019 год. в селото са се родили 2 деца, а са починали 10 човека.


В селото има две основни вероизповедания, които имат свои религиозни храмове. Джамията е построена през 1927 г., а църквата - през 1946 г.
В центъра на селото е издигнат паметник-костница на поручик Александър Хомутов, загинал по време на Руско-турската освободителна война край с. Чилнов. 


На територията на селото работят два хранителни магазина  и едно заведение  - кафе – аперитив.


Сградата, в която се помещава Кметство Чилнов е строена през 1929 г.   и се  нуждае от ремонт. Единствените подобрения, които са правени през годините, са подмяна на старата дървена дограма с нова и изграждане на санитарно помещение. Всички стаи се нуждаят от цялостен ремонт. 


В с. Чилнов има отдаден под наем един имот – помещение от фурната -  за офис на фирма „Агроактив” ЕООД гр. Русе.


Народно читалище „Светлина-1927”, с. Чилнов е основано през 1927 г., като 88 години задоволява потребността от знания, развитие на таланта, предава традициите и обичаите от поколение на поколение в с. Чилнов. Важен дял в културно-просветната дейност на читалището е библиотечната дейност. Библиотеката разполага с 7164 регистрирани библиотечни единици. Най-активното звено читатели са учениците. Въпреки че пътуват и са ангажирани почти през целия ден в училище, те намират време да посетят читалищната библиотека, да вземат участия в различни читалищни мероприятия, празници и т.н. Литературни кътове, витрини се уреждат във връзка с бележити дати и годишнини, чествания и празници, правят се презентации. Подредена  е и богата етнографска сбирка.


За селото са написани 6 книги, като последната, излязла  през 2019 г. е „Народните песни в село Чилнов”

В селото има постоянно полицейско присъствие  и обществения ред не се нарушава


В с. Чилнов е изградена само водоснабдителната мрежа, която се стопанисва от ВиК - Русе. Главният водопровод е подменен.  На няколко места в селото, вследствие на аварии по водопровода са останали незаринати дупки.
Канализация липсва.


Селото няма проблеми с електрозахранването, но подмяната на уличните лампи понякога става няколко месеца по-късно, след като бъде заявен техният брой.


Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва с. Чилнов със с. Широково и с. Бъзовец все още е в добро състояние. Има няколко улици, които се нуждаят от цялостен ремонт. Това са улици. „Преслав”,  „Димитър Благоев”,  „Цар Калоян” и  „Родопи” .
Куриерските услуги се осъществяват  чрез пощенския клон и частни куриерски фирми.


Тревните площи на селото се поддържат от работниците в кметството, по Програмите за заетост и по чл. 9 от Правилника на закона за социално подпомагане, като се косят периодично, а тревата по тротоарите и площада се унищожава, като се пръска с препарати. Всяка година работниците от кметството почистват от храсти пътя Чилнов – Батишница, пътя Чилнов – Бъзовец и Чилнов – Широково. По този начин се осигурява по-добра видимост на шофьорите по тези пътища.


Гробищните паркове в с. Чилнов са два – християнски и мюсюлмански, като и двата парка са оградени с мрежа и бодлива тел и са водоснабдени. 


Селото има личен лекар, но няма лекар по дентална медицина. Посещението на личния лекар в селото е  в сряда и петък само за 1-2 часа, което е крайно недостатъчно.


Самотно живеещите хора през 2019 г. са 23, а социално слабите, които са получили помощи са 45, като 5 – ма от тях ползват услугите на обществената трапезария. Като лични асистенти са работили  6 човека.


Земята в селото се обработва от  12 земеделски  производители. Нивите се поддържат в добро състояние. 


Броят на отглежданите животни е значително намалял в сравнение с предходните години. Отглеждат се във ферми в населеното място. Има изготвен маршрут, по който да се извеждат на паша и водопой. 


Транспортът от с. Чилнов до селищата в общината се осъществява от две фирми „ИСКРА ГРУП” ООД гр. Русе и ЕТ „ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ” гр. Две могили. Разписанието на автобусите се спазва.


Децата от детската градина и учениците се извозват с два училищни автобуса.


Основният проблем, който стои пред Кметство с. Чилнов, е липсата на финансови средства, поради което не могат да се предприемат необходимите действия по благоустрояване на селото.